vrijdag 7 maart 2014

Niet vergeten: 21 en/of 22 maart werkdagen bij de Maasvissers

Oproep aan alle leden om een beetje hulp!
Ieder jaar doen we als vereniging mee aan de opruimingsactie van zwerfvuil in het kader van de opruimactie Straat.net, waar ook onze gemeente Kinrooi aan deel neemt.
We ruimen het hele gebied van de Steenberg op en 3,6 kilometer Maasoever op. Verder hebben we vooral in de buurt van de Steenberg een aantal straten waar we zwerfvuil langs de wegbermen moeten opruimen. Vorige jaren brachten ons deze werken telkens een mooi bedrag op voor de verenigingskas. 
Als je maar met volk genoeg bent, is dit allemaal geen probleem.  Het is zeker geen zwaar werk, het is bovendien een gezonde wandeling in de buitenlucht. We delen de werken zo in dat er telkens 2 man een gedeelte van de oever of één straat voor pakken.
We rekenen er ook op dat de jeugd zeker aanwezig zal zijn. Deze moeten vooral straten doen waar weinig of geen verkeer is en hier is ook altijd een volwassene bij.
Op vrijdag 21 maart vanaf 16u45 tot donker. (vanaf 16u30 zijn we bij de slagboom Steenberg)

Zaterdag 22 maart beginnen vanaf 8u30 tot maximaal 12u00. (vanaf 8u15 zijn we bij de tent op de Steenberg)

Op deze dagen geven we de Steenberg ook een stevige opknapbeurt.
Snoeien, de visplaatsen in orde maken, plaatsnummers op stenen opnieuw verven, weg rondom in orde maken enz.

Handschoenen, vuilniszakken, gele veiligheidsvestjes en vuilprikkers / grijpers krijgen we van gemeente.
We hebben die 2 dagen ontzettend veel werk en we rekenen er op dat er deze keer echt veel volk komt helpen. Al kom je één of twee uurtjes helpen, of misschien wil je enkel bij de slagboom blijven zitten voor instructies te geven als iemand later komt opdagen.

Probeer er in ieder geval even bij te zijn en laat het niet over aan anderen!
Laat ons als vissers positief opmerken.