zondag 6 april 2014

Slechte vangsten bij eerste wedstrijd Maaslands Verbond

Op zaterdag 5 april werd de eerste wedstrijd gevist bij het Maaslands Verbond (MLV).
Het verbond waar we vanaf dit jaar ook zijn aangesloten met de Maasvissers.
Er werd gevist op het kanaal Bocholt-Herentals in Kaulille.
De vangsten waren bedroevend: in totaal werd er 4890 gram gevangen met 29 deelnemers, verdeeld over 4 sectoren. Het gemiddeld gewicht per deelnemer lag op 168 gram!

Winnaar werd Raymond Nelissen met 1080 gram op plaats D29.
Raymond is trouwens drie maal clubkampioen geworden bij de Maasvissers: in 1996, 1997 en in 2002. (zie onder de rubriek clubkampioenen op deze website voor de andere kampioenen)

De tweede plaats was voor Peter Kwanten met 430 gram op plaats C16.
Derde werd Richard Steylaerts met 265 gram op plaats A4.
De vierde plaats ging naar Fabrice Maris die de B-sector won met 165 gram op plaats B10.
Voor de volledige uitslag klik je op de volgende link: http://www.mlv-vzw.be/images/Documenten2014/mlv-lommel-05-04-2014_a7e8b.pdf

zondag 23 maart 2014

Dank aan de vele vrijwilligers opruimingsactie zwerfvuil

Op vrijdag 21 maart en zaterdag 22 maart stond de opruimingsactie van zwerfvuil op het programma bij de Maasvissers. Zwerfvuil vormt een steeds groter probleem in onze maatschappij. De Limburgse gemeenten en afvalintercommunale Limburg.net organiseren ieder jaar een grootschalige zwerfvuilactie, waar scholen en verenigingen zich voor mogen inschrijven.
De Maasvissers doen hier jaarlijks aan mee en nemen het grootste gedeelte van heel de gemeente voor hun rekening. Dit jaar kregen we weer bijna 30 kilometer (60 km aan 2 zijden) wegen voorgeschoteld, bovendien namen we nog bijna 4 kilometer Maasoever (10 hectare) voor onze kiezen en 6 hectare grondgebied op onze vislocatie De Steenberg.
We zijn wel een grote vereniging, maar het is altijd bang afwachten hoeveel vrijwilligers er komen opdagen. Als je met volk genoeg bent stelt het niet veel voor.
Gelukkig hadden we dit jaar een goede opkomst met meer dan 50 vrijwilligers over de 2 dagen.
Op vrijdagavond werd er gewerkt van 17u tot 19u en namen we vooral de Maasoever voor. 
Op zaterdag begonnen we om 8u30 en door de goede opkomst was voor 11u30 uur was alles netjes opgeruimd. 
In totaal hadden we 108 zakken zwerfvuil verzameld, waarvan de zowat de helft afkomstig was van de Maasoever.

Buiten deze zwerfvuilopruiming stonden ook nog  andere werkzaamheden op het programma op de Steenberg. 
Zo waren er nog snoeiwerkzaamheden, want als je dit niet jaarlijks doet is de oever zo goed als dicht gegroeid. Helaas hebben we nog niet alles kunnen snoeien.
Ook werden er al materiaalkoffertjes gemaakt voor de vele helpers bij de jeugdwedstrijden.

We hebben ons als vereniging in ieder geval positief laten opmerken en het brengt een mooi bedrag op voor de verenigingskas. 
We willen dan ook iedereen nog eens bedanken die heeft meegeholpen aan deze werken.
Hieronder enkele foto's. 
woensdag 12 maart 2014

Overlijdensbericht van Jaak Janssen (Ophoven)

In Memoriam Jaak Janssen (Ophoven)

We ontvingen het droevige nieuws dat ons oudste lid bij de Maasvissers, Jaak Janssen uit Ophoven is overleden op dinsdag 11 maart. Op 92-jarige leeftijd is dit trouwe lid van de Maasvissers van ons heengegaan.

Jaak is overigens de vader van bestuurslid Guido Janssen en grootvader van Maiko Janssen, die ook lid is van de Maasvissers. (3 generaties)

Op vrijdag 14 maart is er een gebedswake om 19u00 in de Sint-Servatiuskerk te Ophoven.

De afscheidsplechtigheid heeft in besloten familiekring plaats in het crematorium.


Jaak maakte nog de tijd mee dat er in Ophoven op de Maas veel grote barbelen werden gevangen (de Maas was in die tijd nog niet uitgebaggerd). 
We wensen zijn familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

vrijdag 7 maart 2014

Niet vergeten: 21 en/of 22 maart werkdagen bij de Maasvissers

Oproep aan alle leden om een beetje hulp!
Ieder jaar doen we als vereniging mee aan de opruimingsactie van zwerfvuil in het kader van de opruimactie Straat.net, waar ook onze gemeente Kinrooi aan deel neemt.
We ruimen het hele gebied van de Steenberg op en 3,6 kilometer Maasoever op. Verder hebben we vooral in de buurt van de Steenberg een aantal straten waar we zwerfvuil langs de wegbermen moeten opruimen. Vorige jaren brachten ons deze werken telkens een mooi bedrag op voor de verenigingskas. 
Als je maar met volk genoeg bent, is dit allemaal geen probleem.  Het is zeker geen zwaar werk, het is bovendien een gezonde wandeling in de buitenlucht. We delen de werken zo in dat er telkens 2 man een gedeelte van de oever of één straat voor pakken.
We rekenen er ook op dat de jeugd zeker aanwezig zal zijn. Deze moeten vooral straten doen waar weinig of geen verkeer is en hier is ook altijd een volwassene bij.
Op vrijdag 21 maart vanaf 16u45 tot donker. (vanaf 16u30 zijn we bij de slagboom Steenberg)

Zaterdag 22 maart beginnen vanaf 8u30 tot maximaal 12u00. (vanaf 8u15 zijn we bij de tent op de Steenberg)

Op deze dagen geven we de Steenberg ook een stevige opknapbeurt.
Snoeien, de visplaatsen in orde maken, plaatsnummers op stenen opnieuw verven, weg rondom in orde maken enz.

Handschoenen, vuilniszakken, gele veiligheidsvestjes en vuilprikkers / grijpers krijgen we van gemeente.
We hebben die 2 dagen ontzettend veel werk en we rekenen er op dat er deze keer echt veel volk komt helpen. Al kom je één of twee uurtjes helpen, of misschien wil je enkel bij de slagboom blijven zitten voor instructies te geven als iemand later komt opdagen.

Probeer er in ieder geval even bij te zijn en laat het niet over aan anderen!
Laat ons als vissers positief opmerken.

Het jeugdvissen zit in lift bij de Maasvissers

Bij de Maasvissers zijn we in 2001 gestart met het jeugdvissen. Dit jaar zal dus al het veertiende kampioenschap voor de jeugd gevist worden. En er is geen enkel jaar geweest dat er minder dan 25 jeugdleden hebben deel genomen en daar mogen we best trots op zijn.
Vorig jaar hadden we zelfs 40 jongens en meisjes van 6 t/m 18 jaar die deel hebben genomen aan het jeugdkampioenschap.
Maar dit jaar lijken alle records te gaan sneuvelen, want begin maart hebben zich al een 40-tal jeugdleden ingeschreven voor het jeugdkampioenschap en daar zullen er nog heel wat bij gaan komen in de loop van het jaar. Gaan we in de zomer ook al bij onze jeugdwedstrijden met meer dan 50 jongens en meisjes aan het water zitten?
En dit in een tijd dat de meeste visclubs geen 20 man meer bij elkaar krijgen voor hun wedstrijden, te zwijgen dat ze nog jeugd aan het vissen krijgen.

Bij de Maasvissers hebben we bij de jeugd 2 leeftijdscategorieën: van 6 t/m 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar. Bereik je in de loop van 2014 de leeftijd van 19 jaar, dan mag je nog mee vissen. Het kampioenschap gaat over 4 wedstrijden die gevist worden op vrijdagavond van 18u00 tot 20u00. Deze wedstrijden gaan door op volgende vrijdagen: 25 juli, 1 augustus, 8 augustus en 22 augustusDe 3 beste resultaten tellen mee voor de kampioenstitel.

Dit jaar hebben we alle wedstrijden geplaatst in de beste periode, waardoor telkens iedereen veel vis zal vangen! Iedereen die deel neemt zal behoorlijk in de prijzen vallen. Ook in iedere wedstrijd zullen weer mooie prijzen te winnen zijn.
Jeugdleden betalen € 10 lidgeld en € 5 per wedstrijd (of € 15 voor alle wedstrijden).
Maar iedere wedstrijd krijgt iedere deelnemer lokvoer, potje maden, pakje dikke vèr en natuurlijk een mooie prijs.
Wie er geen 3 wedstrijden kan mee vissen, kan in verhouding naar het aantal deelnames ook meedingen naar prijzen in het eindklassement.
Geef je spoedig mogelijk op voor dit kampioenschap, zodat we als vereniging ons kunnen voorbereiden. Heb je nog vrienden die willen mee vissen? Zeg het dan meteen door! 

Voor wie nog geen vismateriaal heeft en het vissen eens wil beleven hebben we altijd hengels en ander vismateriaal klaar staan.

Wie nog vismateriaal heeft staan wat niet meer gebruikt wordt en je wil de jeugd steunen?
Dit is altijd welkom zowel voor te gebruiken bij jeugdwedstrijden of als prijs uit te geven.
We zijn er jullie dankbaar voor.

Of misschien kan je een jeugdlid helpen tijdens een wedstrijd? We proberen altijd bij ieder jeugdlid een begeleider te zetten. Zo leren ze het snelst.

Of kom eens een kijkje nemen. Bij goed weer zijn er vaak meer dan 200 supporters.

In de loop van het jaar zullen we zeker ook nog eens visles geven. Vorig jaar was er vraag naar een snelcursus feederen en dat zullen we zeker doen dit jaar.


woensdag 5 maart 2014

Hogere temperaturen in voorjaar brengen normaal gezien beter visjaar!

We zitten alweer in maart en we hebben eigenlijk geen winter gehad. De temperaturen zijn al een hele tijd enkele graden hoger als normaal en ook de komende tijd lijkt het ook mooi weer te blijven. 
In 2007 hadden we ook een voorjaar met uitzonderlijk hoge temperaturen en dat heeft toen een heel gunstig effect gehad op de visvangst in dat jaar. Ik heb eens even gekeken in de statistieken van de club naar de vangsten in 2007.
Vanaf maart werd er eigenlijk al constant goed gevangen op de Steenberg en dat bleef tot de gesloten tijd (15 april) die er toen nog was. En er werd zowel met de vaste hengel als met de feeder goed gevangen. Bij lange winters zoals vorig jaar duurt het veel langer eer er met de vaste hengel goed gevangen wordt.
Dit beloofd dus voor onze wedstrijden in het voorjaar zoals de open wedstrijd van 19 april en de clubwedstrijden van 26 april en 10 mei.
Maar in 2007 werd er eigenlijk het hele jaar door goed gevangen. Hubert Koolen werd in dat jaar kampioen met een gemiddelde van bijna 17 kg per wedstrijd!
Hopelijk krijgen we dit jaar ook nog eens zo een super visjaar door het warme voorjaar.

Het is algemeen bekend dat de watertemperatuur een grote invloed heeft op de vissen.
De temperatuur heeft bij de koudbloedige vissen vooral invloed op het verloop van levensprocessen. Anders dan bij zoogdieren en vogels, die een constante lichaamstemperatuur hebben, daalt bij vissen de lichaamstemperatuur wanneer de omgevingstemperatuur daalt. Daardoor komt ook de stofwisseling op een laag pitje te staan. Vissen in koud water zijn dan ook weinig actief, verbruiken daardoor weinig energie en nemen weinig voedsel op. We kunnen dus stellen dat hoe warmer het weer is, hoe beter de vissen zullen bijten. Voor blankvoorn ligt de beste watertemperatuur tussen de 15 en 20° C, terwijl dit voor brasem nog enkele graden hoger ligt. Hierdoor staat ook de groei van vissen in onze zoete binnenwateren gedurende de koude maanden stil.  Veel vissoorten, zoals de blankvoorn, de brasem en de baars, zoeken in het najaar en winter diepere plaatsen op. Omdat de temperatuur daar tamelijk constant is (ca. 4°C), kunnen ze in een toestand van rust de winter doorkomen. In ondiep, opwarmend water kunnen eieren en larven snel tot ontwikkeling komen. Daarom zullen vissen, naarmate het voorjaar kouder is, later tot paaien komen. Deze winter is de watertemperatuur niet zo sterk gedaald en het voorjaar is weer vrij warm verlopen. Daardoor zijn de vissen al vrij actief en zullen ze binnenkort al beginnen te paaien. De watertemperatuur beïnvloedt ook het zuurstofgehalte en de bestaansmogelijkheden van waterplanten en andere organismen (=voedsel). Dit heeft indirect invloed op de leefomstandigheden van vissen. Als het water te koud is dan groeien de vissen ook bijna niet.

Hoe eerder de natuur op gang komt, hoe beter dit is voor de visvangst.

zondag 2 maart 2014

Definitieve deelnemerslijst kampioenschap Maasvissers

De laatste jaren zitten alle wedstrijden van de Maasvissers al heel vlug vol. Ook het clubkampioenschap van de Maasvissers is tot ver buiten de regio bekend. Ieder jaar hebben we een wachtlijst van vissers die ook willen deelnemen aan het clubkampioenschap.
Jammer genoeg hebben we niet voldoende visplaatsen ter beschikking om alle kandidaten ook mee te laten vissen. Dit jaar hadden we de limiet gesteld op 58 plaatsen. (we moeten altijd enkele plaatsen reserve houden omdat er door baggerwerkzaamheden altijd wel iets kan voorvallen waardoor enkele plaatsen niet bevisbaar kunnen zijn). 
Het kampioenschap gaat over 5 wedstrijden, waarvan de 4 beste resultaten meetellen. Nog even vermelden dat we vrije hengelkeuze hebben (vaste hengel, feeder, match…) en dat de wedstrijden gevist worden op volgende zaterdagen: 26 april, 10 mei, 6 september, 20 september en 18 oktober. Aanvangstijden: 9u00 (half uur eerder als vorig jaar!). Wedstrijdduur: 5 uur. Alle deelnemers krijgen de informatie en reglementen voor dit kampioenschap persoonlijk toegestuurd. Onder de deelnemers dit jaar ook 2 dames!
Hieronder de lijst van de 58 deelnemers voor 2014:
1
ADAMS MARC
30
MOEDERSCHEIN GIEL
2
AUCKEL PIET
31
NIJSTEN FRANS
3
BEENKENS BERNARD
32
NIJSTEN LEON
4
BLOEMEN WIM
33
PEETERS RENÉ
5
BROEN HENK
34
PETERS PIET
6
BROUWERS LOM
35
PURNOT JAN
7
COONEN HEINZ
36
RENAERS MAURICE
8
CREMERS DYLANO
37
ROELOFS JAN
9
DERICKX THEO
38
ROUSSARD DANNY
10
DIRKX JEAN
39
SOWINSKI PETER
11
DONDERS MATH
40
STEYVERS MARC
12
EMONDS COR
41
STOCKBROEKS THIEU
13
GOFFINGS LEON
42
SUYLEN HARRY
14
HEUTMEKERS BOY
43
TELEN JAAK
15
HONS HEIN
44
TELEN JOHAN
16
HUYSKENS GEERT
45
TELEN NICO
17
JANSSEN GERRIT
46
THIJS BART
18
JESSEN GIEL
47
TILMANNS ED
19
JESSEN JOS
48
TIMMERMANS LOUIS
20
JEURISSEN HENK
49
VAN EYGEN JO
21
KEYBETS GER
50
VAN KEMPEN MAURICE
22
KOEYVOETS BEN
51
VAN OUYTSEL JOS
23
KOOLEN HUBERT
52
VANDEBROEK FRANS
24
KOOLEN MATHIEU
53
VANKERKOM JOHAN
25
KUNNEN THEO
54
VANKERKOM LUDO
26
KURVERS HUB
55
VERLINDEN PAUL 
27
LEMMERLIJN ANNIE
56
VERLINDEN TOM
28
LOFFELD ALEX
57
VEUGELERS LEO
29
MEULENERS JO
58
WERRENS CLEMENTINE