maandag 13 augustus 2018

Zaterdag 18 augustus eerste wedstrijd voor kampioenschap seniors, juniors en veteranen

Op zaterdag 18 augustus staat de eerste wedstrijd van het kampioenschap voor seniors, juniors en veteranen op het programma.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN KAMPIOENSCHAP

1. Wie mag er meedoen aan dit kampioenschap?

Aan dit kampioenschap mogen alleen leden deelnemen. Deelname: € 50 vooraf te betalen voor alle 5 de wedstrijden samen. Dit jaar zullen liefst weer rond de 80 leden deelnemen!
Er zijn er nog enkele die deze week beslissing nemen (opgeven kan nog tot en met woensdag 15 augustus).
Dit is beslist het grootste clubkampioenschap van België, Nederland en Duitsland op openbaar viswater. Als je hier bij de eerste 30 kan eindigen weet je dat je goed gevist hebt tussen al die goede vissers.

2. Wedstrijden kampioenschap

Het kampioenschap wordt gevist over 5 wedstrijden (6u vissen) op de Steenberg + Boterakker, telkens op zaterdagen van 9u00 tot 15u00.
Data: 18 augustus, 25 augustus, 8 september, 22 september en 6 oktober.
Nummertrekking: van 7u00 tot 7u30 aan de Steenberg.
Om 7u30 worden al de nummers getrokken van de vissers die nog niet aanwezig zijn.
Heel belangrijk!!!!!!!! Wie zich heeft opgegeven en niet kan mee vissen bij één van deze wedstrijden, om één of andere reden, is verplicht zich af te melden voor donderdagavond 20u00 (1,5 dag voor de wedstrijd). Gebeurt dit niet, dan betekend dit uitsluiting voor de rest van dit kampioenschap en kan ook geen aanspraak meer maken op een prijs in de eindstand. Afmeldingen bij Paul
tel. 0032-474-588003 (liefst met sms-je) of e-mail: maasvissers@gmail.com  tot donderdag 20u. Dan worden de sectoren bepaald.

3. Wat mag en wat mag niet?

De keuze van hengel is volledig vrij, net als de hengellengte. (max. 1 haak)
Er mag met vèr gevoerd en gevist worden.
Gekleurde maden zijn volledig verboden (gebruiken is volledige uitsluiting)
De gekende nagemaakte gekleurde kunstmaden zijn wel toegelaten.
Visvinders of andere elektronische apparatuur om vissen op te sporen zijn verboden (gebruiken is volledige uitsluiting)
Ondermaatse vissen tellen mee, omdat we hier de toelating voor hebben aangevraagd, tenminste voor de volgende soorten die door de wet zijn toegelaten: blankvoorn, rietvoorn, winde, serpeling, kopvoorn, karper en zeelt.
Hebben o.a. geen minimum maat: brasem, bliek, baars, alver, pos…
Nieuw is dat grondels dit jaar niet meetellen (mogen niet in het leefnet)!
Snoek, snoekbaars en beschermde vissoorten mogen niet in het leefnet en tellen niet mee.
Omdat de ondermaatse vissen meetellen, is het verboden om stenen of andere voorwerpen in het leefnet te gooien, dit beschadigd de vissen bij om het omschudden van de vissen bij de weging. (gewicht aan buitenzijde leefnet= verplicht) Eerste keer wordt niet gewogen, tweede keer volledige uitsluiting.
Voor het begin van de wedstrijd mag er zeker niet gevoerd worden en er mag nog geen aas aan de haak zijn, tenzij deze nog niet in het water is of er een peillood over zit.
Wie betrapt wordt met voeren voor de aanvang van de wedstrijd, wordt geschorst voor het kampioenschap en krijgt geen prijs.
Een vis die tijdens het eindsignaal wordt aangeslagen telt nog mee.
Als iemand stopt voor het eindsignaal, moet zich moet afmelden bij één van de wegers van die sector. Er moet trouwens minimaal 3 uur gevist worden, anders telt de wedstrijd niet mee!

4. Indeling sectoren

Er wordt gevist in sectoren van 7 of 8 vissers. De indeling van de sectoren wordt voor iedere wedstrijd bekend gemaakt en kan je meteen zien bij de nummertrekking. Door dat verplicht is zich af te melden, zijn er geen open plaatsen in een sector (als tenminste zich iedereen netjes afmeldt). 

5. Puntentelling in de wedstrijd

Er wordt gevist op zuiver gewicht. Wie het meeste gewicht heeft in zijn sector krijgt 1 punt, de volgende 2 punten enz. Deze sectorpunten tellen mee voor het eindklassement. Of je nu in een goede of een slechtere sector zit, het maakt niet veel meer uit. Je hoeft enkel tegen je andere sectorvissers op te vissen. Bij gelijk gewicht in de sector: even veel punten, de daar op volgende 2 punten meer.
Wat met de vissers die geen vis vangen?
Aantal vissers zonder vis in de sector delen door 2 (afronden naar boven) en dit bijtellen bij de laatste met vis. Enkele voorbeelden:
Indien één man zonder vis in sector = laatste in sector (bv. sector 8 man =8p)
Indien twee man zonder vis in sector = 1 punt meer dan laatste met vis
(bv. sector 8 man =7p)
Indien drie man zonder vis in sector = 2 punten meer dan laatste in sector met vis (s8=7p)
Deelname aan een wedstrijd, houdt wel in dat je minimaal 3 uur hebt gevist in een wedstrijd (dan afmelden bij weger). Dit om te vermijden dat er zich zouden opgeven enkel voor de prijs.

6. Puntentelling voor het eindklassement?

Enkel wie aan minstens 4 wedstrijden heeft deel genomen, komt in aanmerking voor het eindklassement. Wie drie wedstrijden kan meevissen krijgt een aangepaste prijs. Van iedereen worden de 4 beste plaatsen bijeen geteld. (sectorpunten per wedstrijd). Wie nu de minste punten totaliseert wordt clubkampioen.
Bij gelijke punten gaat degene met het hoogste gewicht voor = gewicht van de 4 beste wedstrijden. Uiteraard telt dit ook voor de verdere klassering.
De einduitslag van de juniors (t/m 21 jaar) en veteranen (vanaf 60 jaar) wordt opgemaakt in volgorde van voor komen in de einduitslag senioren.

7. Bekendmaking uitslagen

Direct na iedere wedstrijd wordt de uitslag bekend gemaakt op de Steenberg bij ons afdak, waar we ook meteen voor iedere aanwezige een uitslag uitprinten. We hebben computer en printer ter plaatse en de uitslag wordt in een kwartiertje opgemaakt.
We zorgen voor wat drank (alles drank aan de schappelijke prijs van € 1,20).
Op die manier kan er even nagepraat worden en wordt er iets gedaan aan de groepssfeer. Over het algemeen is een prijsuitreiking aan het viswater altijd veel mooier en bij de Maasvissers is het ook zowat de gewoonte dat iedereen even stopt bij het tentje op de Steenberg na de wedstrijd. Verder wordt er na iedere wedstrijd een foto gemaakt van alle vakwinnaars. (probeer zeker daar te zijn!)
Nieuw is ook dat de eerste 20 in de daguitslag een prijs krijgen ter waarde van € 10. (waardebon)

8. Prijzen per wedstrijd

In iedere wedstrijd zullen de eerste 20 in de daguitslag een waardebon krijgen ter waarde van € 10.  Let op: deze prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden, anders gaan ze terug naar de vereniging.
Dit prijzengeld zal in mindering gebracht worden van het prijzengeld voor de eindrangschikking.

9. Prijsuitreiking kampioenschap

Direct na de laatste wedstrijd (6 oktober) doen we de prijsuitreiking van het kampioenschap. We rekenen er op dat iedereen aanwezig is!
Prijzen dienen persoonlijk afgehaald te worden, anders gaan ze terug naar de vereniging.

10. Belangrijke opmerkingen

In het parcours hebben we enkele plaatsen opgenomen die uitstekend zijn voor de feeder en match, maar voor de vissers die enkel met de vaste hengel vissen zijn deze plaatsen net iets te laag op 10 meter uit de oever. In het hele deelnemersveld zijn er slechts enkele vissers die uitsluitend met de vaste hengel vissen en daarom hebben we het besluit genomen dat als deze zo een nummer loten, deze een nieuwe nummer mogen loten.
Dit moet vooraf bekend gemaakt worden en het is vanzelfsprekend dat deze vissers tijdens de wedstrijd ook uitsluitend met de vaste hengel vissen. Misbruik maken=uitsluiting kampioenschap.

Verder wensen we jullie allemaal een heel mooi kampioenschap toe en vergeet zeker niet af te melden als je niet kan deelnemen!

Hieronder de voorlopige deelnemerslijst:
Adams
Marc
Baens
Valentin
Beenkens
Bernard
Bogie
Dirk
Bogie
Jan
Briels
Lowie
Brouwers
Lom
Chojnacki
Wolfgang
Claeys
Alain
Craeghs
David
Derickx
Theo
Dirkx
Jean
Dons
Rudy
Elsen
Ronny
Elsen
Alfons
Elsen
Valere
Franssen
Jo
Geraedts
John
Ghoffings
Leon
Heutmekers
Boy
Hons
Hein
Huyskens
Geert
Janssen
John
Jaroszewski
Danny
Jaroszewski
Lennert
Jessen
Giel
Jeurissen
Henk
Keybets
Ger
Koolen
Hubert
Koppes
Theo
Kunnen
Theo
Kurvers
Hubert
Leurs
Marc
Maennchen
Matthias
Maes
Dirk
Mathijs
Kurt
Mathijs
Luc
Mathijs
Marc
Meeuwis
Heins
Moors
Guido
Opheij
Maurice
Pannemans
Gerard
Plisnier
Jean-Marie
Purnot
Jan
Richter
Jac
Roelofs
Jan
Rutten
Joep
Schorpion
Paul
Snockx
Jaak
Sowinski
Peter
Staelens
Jimmy
Steegmans
Willy
Stockbroeks
Mathieu
Telen
Colla
Telen
Jaak
Telen
Johan
Thijs
Bart
Tilmanns
Ed
Timmermans
Louis
Van De Voort
Marcel
Van Dorp
Dennis
Van Kempen
Maurice
Vandebroek
Frans
Vankerkom
Johan
Verlinden
Paul
Verlinden
Tom
Verstrepen
Fred
Wabenhofen
Wilhelm
Werrens
Clementine
Wierzba
Wolfgang
Willemsen
Chris
Winkelmolen
Rob
Wismans
Theo
Wouters
Ludo