zondag 1 maart 2015

Witvissers weten over het algemeen veel te weinig van hun visvoer


Dit moet je beslist eens lezen als je graag veel brasems vangt.
Een doorsnee hengelaar gebruikt meestal een voersamenstelling bestaande uit gemalen graansoorten of reeds bereide samenstellingen van één of ander merk.
Maar bijna niemand staat er bij stil wat er juist in zit, welke voedingswaarde het product heeft, hoeveel eiwitten het bevat enzoverder.
Wat dat betreft staan de karpervissers veel verder dan de witvissers, nochtans hebben karper en brasem heel veel gemeen.

De eiwitbehoefte van vissen is liefst 2 tot 4 maal zo hoog als die van warmbloedige dieren. Het voedsel mag zelfs 30 à 55% eiwit bevatten. De eiwitbehoefte is sterk afhankelijk van de groeisnelheid, welke toeneemt bij hogere watertemperatuur. 
Tijdens de seksuele rijping is voor de aanmaak van geslachtsproducten veel eiwit nodig. 
Als je visvoer maakt voor brasem en karper moet men er dus altijd op letten dat men producten neemt met een hoger eiwitgehalte. 
Het is jammer dat niet alle voerfabrikanten op de verpakking vermelden hoeveel procent eiwitten (ook wel proteïne genoemd) in het voer zijn verwerkt.
Op de verpakkingen van karpervoer staat wel meestal het eiwitgehalte op.
Probeer het zeker maar eens uit.
Verder is het eetgedrag van een brasem in het voorjaar iets anders dan in de zomer of het najaar. Je voer aanpassen naargelang de periode is de boodschap.

Suikers en vetten:
Karper en brasem zijn verzot op zoetigheden, terwijl andere vissoorten zoals de voorn niet goed suikers kunnen verwerken.
Vetten en natuurlijke olie leveren na verbranding energie voor bewegingen van de vissen. Omdat de lichaamstemperatuur vrij laag is kunnen vissen alleen vetten benutten met een laag smeltpunt. Voor de brasemvisserij is deze groep van voedsel van weinig belang. Voor voorn zijn hennep en arachide bijvoorbeeld leveranciers van vetten. 

Hoe eet een brasem? 
Een brasem eet vooral voedsel dat ligt op de bodem, dit kan je al zien aan de stand van zijn lippen. De lippen zijn naar onder gericht, een kenmerk voor vissen die hun voedsel van de bodem opnemen. De brasem is van nature een redelijk langzame vis, daarom is het dus van groot belang dat je het aas stil op de bodem kan aanbieden. De brasems zitten vaak op je visplek, maar ze vangen is soms een probleem. Als je voer hebt met een grote werking en zo een gedeelte terug stijgt naar het oppervlakte, dan gaan de brasems dit in de beginfase graag na en zijn ze moeilijk op de grond te vangen. Daarom kan je voor het vissen op brasem, beter voer nemen dat niet veel meer werkt. Dit kan je bereiken door je voer de dag voor de vispartij al op vochtigheid te brengen.

Het reukorgaan bij de brasem:
Vissen hebben voor op de kop 2 reukgroefjes, waarmee ze stoffen kunnen waarnemen. Deze reukgroefjes komen niet in de bek uit, zoals bij zoogdieren. Ze worden dus niet gebruikt voor de ademhaling. Voor de brasem is het reukorgaan zeer belangrijk voor voedsel te zoeken. Daarom wordt aan brasemvoer altijd meer aandacht besteed aan de geurstoffen.

zaterdag 28 februari 2015

Een feederweetje...

Je vist met de feeder op een afstand van 40 meter, bij een diepte van 6 meter.
Hoeveel korter komt je voerkorfje op de bodem?
Je hoort vaak van die verhalen dat dit meters korter op de bodem komt.
We hebben het voor jullie eens uitgezet met een tekenprogramma.
Het valt best wel mee, want de afstand dat dit voerkorfje naar binnen komt op toch een mooie diepte van 6 meter is slechts 45 cm korter.


Let wel op, want hoe korter je vist hoe groter de afstand wordt.
Zou je bijvoorbeeld op 20 meter verte vissen, bij een diepte van 6 meter:
Dan komt het voerkorfje 90 cm korter op de bodem terecht.
Dit heeft te maken dat de radius van de cirkel kleiner wordt.

Dus hoe verder je vist, hoe minder je voerkorfje naar je toe komt.
Het spreekt voor zich dat op nog dieper water de afstanden ook groter worden.

Tip: probeer regelmatig eens om je lijn even achter de clip uit te halen en de afstand een halve meter tot een meter verder in te stellen. Vaak ligt juist die grotere vis iets achter je voerplek. Ook al omdat in het zakken al wat voer uit je voerkorfje net achter je visplaats terecht komt. Maar zoals je kan zien zijn dit echt geen meters!

donderdag 26 februari 2015

Krijgen we vroege paaitijd van de vissen?

We zijn eind februari en regelmatig vang je nu al brasems met paaiuitslag.Dit is vrij vroeg voor een brasem, maar we hebben natuurlijk ook geen strenge winter gehad.
In het voorjaar gaan de brasems zich verzamelen voor de paaitijd, waardoor er vaak hele grote groepen van duizenden brasems rondzwemmen.
Je kan dan ook vaak uitzonderlijke vangsten mee maken op onze viswaters, waardoor je wel meer dan 50 kg brasem kan vangen op een dag.
Zoals altijd moet je op het juiste moment op de juiste plaats zien te vissen.
In deze tijd kan je trouwens ook reusachtige voorn vangen, die je in de zomermaanden bijna niet kan vangen.
Maar in deze tijd van het jaar kan je net zo goed een dag hebben dat je geen bijt krijgt en ook daar moet je tegen kunnen als visser.

woensdag 25 februari 2015

Welke factoren zijn bepalend of je goed of slecht vangt?

Als visser weten we allemaal dat de vissen niet iedere dag even goed bijten.
Het is niet gemakkelijk om op voorhand te voorspellen of ze gaan bijten of niet.
Bovendien verschilt het bijtgedrag ook nog eens van viswater tot viswater.
De laatste jaren hebben we het wat bijgehouden op ons viswater (de Spaenjerdplas).

Welke factoren speelden een grote rol wanneer de vissen slecht beten?
De wind is de belangrijkste factor: 
Vooral een wind uit het N, NO, O of ZO is niet zo goed voor te vissen.
Een licht briesje uit ZW, W en NW is het beste.
Ook als de wind gedurende de visdag snel van richting draait, geeft dit meestal een slechter vangstresultaat.
Wil je weten welke wind er precies staat en wat de verwachtingen zijn, kijk dan op de volgende link: wind Spaenjerdplas 

Temperatuur van het viswater:
Een daling van de temperatuur van het viswater geeft meestal slechtere vangstresultaten.
Een temperatuurdaling van het water betekend voor een brasem vaak dat ze een week bijna niets eten. 

Stand van de barometer:
Is de barometerstand heel laag of snel stijgend dan heeft dit vaak slechte gevolgen voor de bijtlust van de vissen. 
Een licht zakkende barometerstand geeft de beste vangstresultaten.
Voor een beeld te krijgen wat de baramoterstand doet, kan je kijken op de volgende link: luchtdruk

Gestalte van de maan:
Ook de stand van de maan heeft een invloed op het eetgedrag van de vissen.
Het laatste kwartier heeft een positieve invloed op de bijtlust van de vissen. Via de volgende link kan je kijken wanneer welke maanstand is : stand van de maan
Als de maan overdag te zien is, samen met de zon dan is het over het algemeen een slechte visdag.

Opkomen of dalen van de waterstand:
De plas staat in verbinding met de grensmaas en is dus onderhevig aan de waterstand van de Maas. Wanneer de Maas fel zakt gaat de vis over het algemeen slechter bijten.
Als het water stijgt heeft dit meestal net betere resultaten.
Via de volgende link kan je kijken wat de waterstand doet: waterstanden

Aanbod natuurlijk voedsel in het water:
In groot openbaar water is er meer natuurlijk voedselaanbod dan je zou denken.
De meeste vissen voeden zich met plankton, dat wij met het blote oog nog niet eens zien.
Vanaf half april tot begin juli is er heel veel plankton in het water aanwezig.
Dit is over het algemeen ook de slechtste tijd voor een hengelaar.
Hoe meer vissen er zijn, hoe sneller de plankton op zal zijn.
Met de opkomst van de zwartbekgrondels gaat misschien ook eerder de plankton op zijn?
Misschien een reden dat de laatste 2 jaren weer veel meer voorn wordt gevangen?

Maar zoals iedere visser weet, zijn er soms uitzonderingen die alle factoren overdonderen.
Zo kan het zijn dat je op een bepaalde dag niet veel vis verwacht omdat er veel factoren niet goed zijn en dat je toch een goede vangst hebt. En andersom kan het natuurlijk ook.

Herinnering betaling lidgeld

Sommige leden moeten nog lidgeld betalen voor 2015.
Hieronder nog even een toelichting over de betaling:
Jeugd t/m18 jaar (= t/m °1996) betalen 10 euro. 
Iedereen wie ouder is betaald 20 euro voor een gans jaar. (dit is incl. verzekering, tijdschrift ’t Hengelblad, vissen op steenberg enz). Het lidgeld moet liefst zo spoedig mogelijk betaald worden. Heb je betaald dan sturen we regelmatig de ledenlijsten door naar het verbond voor verzekering, voor het tijdschrift ’t Hengelblad enz. 
Hoe kan dit betaald worden?
Je kan dit betalen bij hengelsport De Snoek Ophoven. 
Daar kan je de lidkaart direct meenemen. (Lidkaarten liggen bij de Snoek)
Uiteraard kan je ook nog betalen via de bank (moeten dan wel de lidkaart opsturen).
REK.NUMMER:         BE34735008274690
BIC begunstigde:       KREDBEBB
Naam en adres:         MAASVISSERS GEISTINGEN
                                   LETTERVELD 20
                                   BE 3640 KINROOI
Mededeling:   Lidgeld 2015 + naam en voornaam + eventueel CM of VZ*

(+ eventueel betaling wedstrijden kampioenschap, A+-kaart enz. indien nodig)>>>>>lees iets verder meer hierover.
Nieuwe leden moeten wel even een mail sturen naar maasvissers@gmail.com voor de juiste gegevens met voornaam, naam, adres, geboortedatum en gsm-nummer.
Denk er aan dat dit spoedig te betalen, anders krijg je ’t Hengelblad niet meer, ben je niet meer verzekerd tijdens het vissen en kan je niet meer op de Steenberg gaan vissen.
Waar kan je tegenwoordig nog kortbij en veilig je auto achter je neer zetten als je gaat vissen. Dit is op de Steenberg zeker één van de grote pluspunten.
Bovendien kunnen de meeste Belgische leden ook nog eens € 15 of € 20 terug krijgen van het ziekenfonds als je bij de Maasvissers bent aangesloten. Betaal je bij de Snoek, vraag dan meteen even zo een formulier (deze zijn daar aanwezig). 
*Betaal je via de bank zet dan even bij de mededeling een vermelding van CM of VZ (=Voorzorg). We sturen je dan meteen een ingevuld formulier mee op, samen met de lidkaart.

Het Belgisch kampioenschap Feeder is dit jaar op het Albertkanaal in Hermalle, niet ver buiten de provincie Limburg. Voor ons op redelijke korte afstand. Op die plaats werd Lambert Zoons (Bèr van de Snoek) enkele jaren terug knap tweede op het BK. Waarom zou dit jaar niet iemand van de Maasvissers op het podium komen?
Wil je ook mee doen, dan moet je een A+ kaart aanvragen en die kost dit jaar € 15.

zondag 15 februari 2015

Noteer alvast in uw agenda 20 of 21 maart: werkdagen bij de Maasvissers

Oproep aan alle leden om een beetje hulp!

Ieder jaar doen we als vereniging mee aan de opruimingsactie van zwerfvuil in het kader van de opruimactie Straat.net, waar ook onze gemeente Kinrooi aan deel neemt.
We ruimen het hele gebied van de Steenberg op en 3,6 kilometer Maasoever op. Verder hebben we vooral in de buurt van de Steenberg een aantal straten waar we zwerfvuil langs de wegbermen moeten opruimen. De laatste jaren brachten ons deze werken telkens een mooi bedrag op voor de verenigingskas. 
Als je maar met volk genoeg bent, is dit allemaal geen probleem.  Het is zeker geen zwaar werk, het is bovendien een gezonde wandeling in de buitenlucht. We delen de werken zo in dat er telkens 2 man een gedeelte van de oever of één straat voor pakken.
We rekenen er ook op dat de jeugd zeker aanwezig zal zijn. Deze moeten vooral straten doen waar weinig of geen verkeer is en hier is ook altijd een volwassene bij.
Op vrijdag 20 maart vanaf 16u45 tot donker. (vanaf 16u30 zijn we bij de slagboom Steenberg)

Zaterdag 21 maart beginnen vanaf 8u30 tot maximaal 12u00. (vanaf 8u15 zijn we bij de tent op de Steenberg)

Op deze dagen geven we de Steenberg ook een stevige opknapbeurt.
Snoeien, de visplaatsen in orde maken, plaatsnummers op stenen opnieuw verven, weg rondom in orde maken enz.

Handschoenen, vuilniszakken, gele veiligheidsvestjes en vuilprikkers / grijpers krijgen we van gemeente.

We hebben die 2 dagen ontzettend veel werk en we rekenen er op dat er ook deze keer echt veel volk komt helpen. Al kom je één of twee uurtjes helpen, of misschien wil je enkel bij de slagboom blijven zitten voor instructies te geven als iemand later komt opdagen. Of kan je ter plaatse zorgen voor de koffie.
We willen maar zeggen dat iedereen toch een bijdrage kan leveren.

Probeer er in ieder geval even bij te zijn en laat het niet over aan anderen!
Laat ons als vissers positief opmerken.


Nu al veel belangstelling voor de 2 open wedstrijden in april!

De Maasvissers organiseren 2 open wedstrijden in april.
De belangstelling is weer heel groot, want voor beide wedstrijden hebben nu al meer dan 60 vissers ingeschreven.

Open individuele wedstrijd op zaterdag 11 april.
Op zaterdag 11 april organiseren de Maasvissers een internationale open viswedstrijd op de Steenberg + nieuwe visoever op de Boterakker. 
De keuze van hengel is vrij (vaste hengel, feeder, match….).
Er wordt 6 uur gevist op gewicht met een prijzenverdeling: 1 op 3.
Het inschrijfgeld is € 7 voor deze wedstrijd en is te betalen bij de nummertrekking.
Er wordt gevist in sectoren.
De nummertrekking is van 7u00 tot 7u40 op de Steenberg.
De aanvang van de wedstrijd is om 9u00  (pauze van 12u00 tot 13u00)
Het einde van de wedstrijd is om 16u00.
De prijsuitreiking is direct na de wedstrijd op de Steenberg.
En zoals altijd hebben we een grote prijzenpot.
Tijdens de pauze is er zoals altijd weer iets te eten aan schappelijke prijzen.
Omdat dit een open internationale viswedstrijd is hoeven buitenlandse deelnemers geen vispas te hebben. Belgische deelnemers zijn verplicht hun vispas bij te hebben.
Gekleurde maden zijn verboden.

Open koppelwedstrijd op zaterdag 25 april.
Op zaterdag 25 april organiseren de Maasvissers een internationale open koppelwedstrijd op de Steenberg + nieuwe visoever op de Boterakker. 
De keuze van hengel is vrij (vaste hengel, feeder, match….).
Er wordt 6 uur gevist op gewicht met een prijzenverdeling: 1 op 3.
Het inschrijfgeld is € 15 voor deze wedstrijd en is te betalen bij de nummertrekking.
Er wordt gevist in sectoren.
De nummertrekking is van 7u00 tot 7u40 op de Steenberg.
De aanvang van de wedstrijd is om 9u00  (pauze van 12u00 tot 13u00)
Het einde van de wedstrijd is om 16u00.
De prijsuitreiking is direct na de wedstrijd op de Steenberg.
En zoals altijd hebben we een grote prijzenpot.
Tijdens de pauze is er zoals altijd weer iets te eten aan schappelijke prijzen.
Omdat dit een open internationale viswedstrijd is hoeven buitenlandse deelnemers geen vispas te hebben. Belgische deelnemers zijn verplicht hun vispas bij te hebben.
Gekleurde maden zijn verboden.

Wil je ook inschrijven voor één van deze wedstrijden, stuur dan even een mailtje naar de Maasvissers: maasvissers@gmail.com
We sturen altijd een bevestiging door na we je op de deelnemerslijst hebben geplaatst.
Belangrijk: moest je om één of andere redenen toch niet mee kunnen vissen, dan moet je zeker niet vergeten om je ook af te melden.

donderdag 5 februari 2015

BK Feeder op zondag 13 september in Hermalle

Dit jaar wordt het BK Feeder gevist op zondag 13 september op het Albertkanaal in Hermalle. 
Om het jaar wordt dit Belgisch Kampioenschap in het Vlaams Gewest gevist. Dit jaar is het Waalse Gewest aan de beurt. Voor de Limburgers zijn dit vaak verre verplaatsingen, maar Hermalle is bijna een thuiswedstrijd voor de Limburgers.
Dit is een stuk waar vooral voorn te vangen is, het vangen van een brasem zal meteen een mooie bonus kunnen opleveren.
Er zullen zeker weer veel leden van de Maasvissers deelnemen aan dit kampioenschap. 
Naar verwachting zullen we weer met een 20 Maasvissers richting Hermalle gaan.
Er wordt gevist van 11u tot 16u.

Even een opmerking:
Wie mee wil doen moet een A+ kaart aanvragen langs de Maasvissers.
Deze kaart kost dit jaar € 15. Gelieve deze zo spoedig mogelijk aan te vragen!


De grote vissen zullen het verschil gaan maken.

zondag 25 januari 2015

Wat hoor je te weten over de Maasvissers?

De Maasvissers Geistingen is één van de grootste visclubs in België.
We hebben nu al 10 jaar na elkaar tussen de 300 en 500 leden. Dit is niet zo evident voor een Belgische visclub. In België heb je nog maar weinig clubs die meer dan 30 leden hebben. In Nederland is praktisch iedere visser aangesloten bij een visclub, waardoor je ook veel grotere visclubs hebt.

Wat zijn de voornaamste redenen dat de Maasvissers Geistingen zoveel leden hebben?
1. Actieve vereniging voor zowel de recreatieve hengelaar, als de wedstrijdvissers
We zijn op de eerste plaats een actieve hengelvereniging voor zowel de recreatieve hengelaars als voor de wedstrijdvissers en hebben als doel het promoten van de hengelsport en komen op voor de belangen van de hengelsport. 


2. Toegankelijkheid visplaatsen belangrijkste punt voor een visser
Het belangrijkste punt voor een visser is de toegankelijk van een viswater. Met het vele materiaal wat een visser bij zich heeft, is 50 meter al een hele grote afstand. Want al je materiaal naar de plaats brengen doe je misschien in 4 keer.
We proberen iets te doen aan die toegankelijkheid van de viswaters, wat in de toekomst een steeds groter probleem zal worden. We zien het nu ook alweer langs de kanalen!
Maar in groepsverband sta je natuurlijk veel sterker dan alleen. Daarom promoten we het ook dat het beter is dat de vrije hengelaars zich beter kunnen aansluiten bij een erkende vereniging.
Zo hebben de Maasvissers er voor gezorgd dat er op de Steenberg gevist kon worden. In het jaar 2001 zijn we gestart met jeugdopleiding en toen hadden we geen enkel stukje oever dat we konden gebruiken (van een plas van 500 ha) voor de jeugd te laten vissen. Na vele vergaderingen hebben we toen een overeenkomst gesloten met de gemeente Kinrooi om op de Steenberg te vissen. 
Door onze tussenkomst is er toen ook een wending gekomen in de herinrichting van de plassen en vanaf toen kwam er ook een recreatieve inspraak op de plannen. De grote Spaenjerdplas (nu is dat de Vissenakker- en de Boterakkerplas) kreeg een bestemming voor de zachte waterrecreatie met oa. ruimte voor te vissen, zeilen, windsurfen, kitesurfen, kano enz.
Na 15 jaar vergaderen is nu ook onze mooie nieuwe visoever op de Boterakker zo goed als klaar, die was er zeker niet gekomen als we hier met de Maasvissers niet achteraan waren gegaan.
En dat hebben we zeker te ook te danken dat er zoveel vissers lid zijn bij de Maasvissers.
We zijn daarmee de voorlopers in het medebeheer van visclubs in de openbare visserij.
Hierdoor hebben we in totaal zo een 140 visplaatsen die zich uitstekend lenen voor alle hengeldisciplines voor zowel witvis als roofvis. Voor de roofvissers is de vangst van snoekbaars net zoals alle andere waters iets terug gelopen, maar snoeken worden steeds meer gevangen. Zo werden in 2014 zeker tegen de 20 metersnoeken gevangen op de oevers van de Spaenjerdplas.


3. Goede organisatie
De Maasvissers hebben een goede organisatie met een werkgroep bestaande uit maar liefst 27 personen, die ieder op zich een bijdrage leveren aan het succes van de vereniging. De leden van de werkgroep bepalen het beleid mee in de vereniging. 

4. Jeugdwerking
We beseffen nu de belangrijkheid van een goede jeugdwerking. Er zijn weinig visclubs die een jeugdwerking hebben, bij de Maasvissers hebben we al 15 jaar rond de 50 jeugdleden. Vanaf dat we met die jeugdwerking zijn gestart is het ledenaantal beginnen op te lopen. We zien ook vaak dat de vader of de grootvader van een jeugdlid terug beginnen te vissen.
Afgelopen jaar deden liefst 40 jeugdleden mee aan het jeugdkampioenschap over 4 wedstrijden. Bij iedere wedstrijd meer dan 200 kijkers langs de oever en na de wedstrijd gezellig iets drinken aan het water.


5. Uniek clubkampioenschap bij de Maasvissers
Het clubkampioenschap bij de Maasvissers is ook een unieke belevenis. Het blijft enorm populair onder de wedstrijdvissers, met ieder jaar rond de 60 deelnemers. Voor 2015 verwachten we dat zelfs tegen de 80 clubleden gaan deelnemen.
Dit vind je nergens meer terug!
Direct na iedere wedstrijd komen de deelnemers even samen voor na te praten in afwachting van de uitslag. Vanaf dit jaar gaan we er weer wat op vooruit, want een half uur na de weging zal er voor iedere deelnemer een uitgeprinte uitslag klaar liggen.
Het kampioenschap gaat over 5 wedstrijden op de volgende zaterdagen: 29 augustus, 5 september, 19 september, 10 oktober en 17 oktober. Er wordt telkens gevist van 9u tot 14u.
Verder wordt er gevist is sectoren van ongeveer 8 vissers.
Een kampioenschap zonder al te veel regels. Vrije hengelkeuze: vaste hengel, feeder, match... Het water leent zich voor alle hengeldisciplines.6. Open wedstrijden praktisch altijd volzet
De open wedstrijden van de Maasvissers zitten de laatste jaren altijd vol. Gelukkig hebben we er nu een nieuwe visoever bij gekregen.
Ook hier is er vrije hengelkeuze en hierbij is er ook een universeel deelnemersveld met zowel internationale toppers als recreatieve vissers die eens willen proeven van de unieke wedstrijdsfeer bij de Maasvissers.
De open wedstrijden voor 2015 worden gevist op de volgende zaterdagen:
Zaterdag 11 april Individuele wedstrijd van 9u00-16u00 Inschrijfgeld: 7 euro.
Zaterdag 25 april Open koppelwedstrijd van 9u00-16u00 Inschrijfgeld: 15 euro per koppel.
Zaterdag 27 juni Open koppelwedstrijd ism Snoek 9u00-16u00  Inschrijfgeld:  € 25 / koppel.
Zaterdag 1 augustus Individuele wedstrijd van 9u00-16u00 Inschrijfgeld: 7 euro.
Zaterdag 3 oktober Open koppelwedstrijd van 9u00-16u00  Inschrijfgeld: 15 euro / koppel.
Deze wedstrijden zijn 6-uurswedstrijden met een uur pauze.

7. De Maasvissers helpen bovendien mee aan een proper milieu.
Ieder jaar zijn de Maasvissers de grootste vereniging die mee helpt om zwerfvuil op te ruimen. Jaarlijks nemen we zo een 30 km straatberm en zo een 6 km wateroever voor onze rekening om op te ruimen. Ook dat hoort bij de taken van een goedlopende visclub.
Dit jaar zijn deze opruimdagen op vrijdag 20 maart van 16u30 tot 19u en op zaterdag 21 maart van 8u30 tot 12u. We rekenen weer op een goede opkomst van de leden.


8. Hoe kan je ook lid worden?
Jeugd t/m18 jaar (= t/m °1996) betalen 10 euro. 
Iedereen wie ouder is betaald 20 euro voor een gans jaar. (dit is incl. verzekering, tijdschrift ’t Hengelblad, vissen op steenberg enz). Het lidgeld moet liefst zo spoedig mogelijk betaald worden. Heb je betaald dan sturen we regelmatig de ledenlijsten door naar het verbond voor verzekering, voor het tijdschrift ’t Hengelblad enz. 
Hoe kan dit betaald worden?
Je kan dit betalen bij hengelsport De Snoek Ophoven. 
Ook hier kan je de lidkaart direct meenemen. (Lidkaarten liggen bij de Snoek)
Uiteraard kan je ook nog betalen via de bank (moeten dan wel de lidkaart opsturen).
REK.NUMMER:         BE34735008274690
BIC begunstigde:       KREDBEBB
Naam en adres:         MAASVISSERS GEISTINGEN
                                   LETTERVELD 20
                                   BE 3640 KINROOI
Mededeling:   Lidgeld 2015 + naam en voornaam.

(+ eventueel betaling wedstrijden kampioenschap, A+-kaart enz. indien nodig)>>>>>lees iets verder meer hierover.
Nieuwe leden moeten wel even een mail sturen naar maasvissers@gmail.com voor de juiste gegevens met voornaam, naam, adres, geboortedatum en gsm-nummer.
Denk er aan dat dit spoedig te betalen, anders krijg je ’t Hengelblad niet meer, ben je niet meer verzekerd tijdens het vissen en kan je niet meer op de Steenberg gaan vissen.
Waar kan je tegenwoordig nog kortbij en veilig je auto achter je neer zetten als je gaat vissen. Dit is op de Steenberg zeker één van de grote pluspunten.
Bovendien kunnen de meeste Belgische leden ook nog eens € 15 terug krijgen van het ziekenfonds als je bij de Maasvissers bent aangesloten. 

Voor inwoners België: terugbetaling lidgeld via ziekenfonds
De Maasvissers zijn een erkende sportvereniging, waardoor je recht hebt op € 15 teruggave van het lidgeld via je ziekenfonds. We hebben al ingevulde formulieren van verschillende ziekenfondsen zoals CM en Ziekenzorg. Betaal je bij de Snoek, vraag dan meteen even zo een formulier (deze zijn daar aanwezig). Betaal je via de bank zet dan even bij de mededeling een vermelding van CM of VZ (=Voorzorg). We sturen je dan meteen een ingevuld formulier mee op, samen met de lidkaart.

9. Contact?
Heb je vragen over de vereniging of wil je inschrijven voor een wedstrijd, dan kan je dat steeds met het volgende e-mailadres van de Maasvissers: maasvissers@gmail.com


vrijdag 26 december 2014

Openingsuren Hengelsport De Snoek Ophoven


Met de feestdagen zijn er vaak afwijkende openingstijden voor winkels.
Op vraag van vele vissers geven we jullie ook even de aangepaste openingstijden door van hengelsport De Snoek Ophoven voor deze week en volgende week.
Vrijdag 26/12/2014 open van 9u tot 12u en van 13u tot 18u.
Zaterdag 27/12/2014 open van 9u tot 16u.
Zondag 28/12/2014 gesloten.
Maandag 29/12/2014 open van 9u tot 12u en van 13u tot 18u.
Dinsdag 30/12/2014 gesloten.
Woensdag 31/12/2014 open van 9u tot 12u.
Donderdag 1/1/2015 gesloten
Vrijdag 2/1/2015 open vanaf 13u15 tot 18u.
Zaterdag 3/1/2015 open van 9u tot 16u.

Vanaf 5/1 zijn weer de normale openingsuren, met op dinsdag de wekelijkse rustdag.
Maandag open van 9u tot 12u en van 13u tot 18u.
Dinsdag gesloten.
Woensdag open van 9u tot 12u en van 13u tot 18u.
Donderdag open van 9u tot 12u en van 13u tot 18u.
Vrijdag open van 9u tot 12u en van 13u tot 18u.
Zaterdag open van 9u tot 16u.

Zondag gesloten.

zondag 14 december 2014

Nieuwsbrief 14 december 2015

Om te beginnen wensen we jullie allemaal een fantastisch en gezond 2015 toe.

We kunnen terug blikken op een mooi visseizoen. Wat witvis betreft hebben we kunnen vaststellen dat er dit jaar weer veel meer voorn werd gevangen als de voorbije 5 jaren. We kregen meldingen binnen van supervangsten van voorn gevangen met hennep en tarwe, wat je de laatste jaren steeds bijna niet meer hebben gezien. En de vangsten van voorn is het hele najaar blijven doorgaan. Ook zijn er weer heel veel metersnoeken gevangen op de Steenberg. Alhoewel de snoekbaarsvangsten de laatste jaren sterk achteruit zijn gegaan, werden er opvallend veel gevangen door onze witvissers of wedstrijdvissers met een made of een pier. Misschien een bewijs dat de snoekbaarzen zich niet gemakkelijk meer laten vangen met een visje of kunstaas?
Wat de wedstrijdvisserij betreft bij de Maasvissers, kunnen we ook dit jaar weer terug blikken op een heel geslaagd visjaar. Er zullen maar heel weinig visclubs in België en Nederland zijn die zo een groot deelnemersveld in hun wedstrijden hebben. Alle wedstrijden zitten altijd vol en er willen er steeds meer meevissen bij de wedstrijden van de Maasvissers.
Ook de jeugdwedstrijden kenden weer een enorm succes met meer dan 40 deelnemers.
Blijkbaar kijkt al bijna iedereen uit naar het komende seizoen, want we krijgen al ontzettend veel vragen rondom de visserij in onze vereniging. Daarom de hoogste tijd voor een nieuwsbrief.

Nieuwe voorzitter Maasvissers
We hebben een nieuwe voorzitter: Johan Telen (gsm 0032475375951). Hij volgt Vital Deckers op als voorzitter, die deze taak 4 jaar op zich nam.

Ruime werkgroep bij de Maasvissers
Bij een actieve vereniging als de Maasvissers zijn er ontzettend veel werkzaamheden. Hiervoor hebben we een werkgroep van 27 personen die de taken wat verdelen. De werkgroep bestaat uit: Johan Telen (voorzitter), Paul Verlinden (secretaris), Guido Janssen, Jan Verstraeten, Cor Cretskens, Jan Tielens, Johan Vankerkom, Ludo Vankerkom, , Vital Deckers Tom Verlinden, Ben Verstraeten, Mark Hoedemakers, Renaldo Cremers, Henri Vranken, David Lenssen, Theo Kunnen, Dennis Meerten, Geert Huyskens,  Jan Purnot, Marc Houben, Jo Van Eygen, Bart Thijs, Jean Dirkx, Colla Telen, Hein Hons, Marc Adams en Peter Sowinski. Deze 27 mensen bepalen het beleid mee in de vereniging.
Heb je vragen dan gaat onze voorkeur naar e-mail:

Geen algemene vergadering
Er is besloten om in het voorjaar geen algemene vergadering te houden. Met de middelen van tegenwoordig kan iedereen op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van de vereniging. Al het nieuws is normaal gezien te lezen op deze goedbezochte website.

Situatie op de Steenberg voor de Maasvissers
Vorig jaar was er sprake dat er op onze huidige vislocatie "De Steenberg" een zorgvakantiegebied zou komen en dat we misschien moesten vertrekken. 
Gelukkig voor ons gaat dit project (voorlopig) niet door en zouden we minstens nog een jaar of 5 op de Steenberg mogen vissen.


Situatie nieuwe visoever op de Boterakker
De werken aan de nieuwe visoever op de Boterakker op zo een 500 meter van de Steenberg zijn zo goed als klaar.


Er zijn zo een 70 mooie visplaatsen voor de Maasvissers. Voorlopig kan je op deze locatie komen via de dijkweg, wat uiteindelijk een fietspad wordt. Eens het fietspad klaar, dan zullen de Maasvissers hoogstwaarschijnlijk onder langs het water een toegangsweg krijgen. Voor een visser is het bijna een must om niet te ver met het hele hengelmateriaal te moeten dragen.
We hebben er voor gezorgd dat om de 15 meter een mooie visplaats is aangelegd tussen de grote basaltstenen die de golfslagen moeten opvangen.


De laatste maanden werd er trouwens vaak goed gevangen, zowel met de vaste hengel als met de feeder en ook door de vissers op roofvis.
We zijn trouwens al 15 jaar bezig om daar visplaatsen te krijgen en het is mede door de Maasvissers gekomen dat er rekening is gehouden met de recreatieve invulling op en rond deze grote waterplas. En dat dankzij dat we zo een grote vereniging zijn en hierdoor hebben eigenlijk alle leden ook wel een stukje meegeholpen om zo een mooie visoever te helpen verwezenlijken!

Problemen voor vissers die op kanaal gaan vissen
De Dienst der Scheepvaart laat niet meer toe dat vissers met een auto over het jaagpad rijden. Dit houdt in dat er niet veel plaatsen meer over blijven waar er wel nog gevist kan worden.
Er is al overleg geweest met het VVHV en de Dienst der Scheepvaart om tot een oplossing te komen. Maar helaas is er nog geen akkoord, wel is er een voorlopig akkoord dat er voor wedstrijden een vergunning aangevraagd kan worden. 

Betaling lidgeld Maasvissers voor 2015
De prijs van het lidgeld is hetzelfde gebleven als in 2014. 
Jeugd t/m18 jaar (= t/m °1996) betalen 10 euro. 
Iedereen wie ouder is betaald 20 euro voor een gans jaar. (dit is incl. verzekering, tijdschrift ’t Hengelblad, vissen op steenberg enz). Het lidgeld moet liefst betaald worden voor 1 januari. Dan sturen we de ledenlijsten door naar het verbond voor verzekering, voor het tijdschrift ’t Hengelblad enz. 
Hoe kan dit betaald worden?
Je kan dit betalen bij hengelsport De Snoek Ophoven. 
Ook hier kan je de lidkaart direct meenemen. Lidkaarten liggen bij de Snoek vanaf donderdag 18 december.
Uiteraard kan je ook nog betalen via de bank (moeten dan wel de lidkaart opsturen).
REK.NUMMER:         BE34735008274690
BIC begunstigde:       KREDBEBB
Naam en adres:         MAASVISSERS GEISTINGEN
                                   LETTERVELD 20
                                   BE 3640 KINROOI
Mededeling:   Lidgeld 2015 + naam en voornaam.

(+ eventueel betaling wedstrijden kampioenschap, A+-kaart enz. indien nodig)>>>>>lees iets verder meer hierover.
Nieuwe leden moeten wel even een mail sturen naar maasvissers@gmail.com voor de juiste gegevens met voornaam, naam, adres, geboortedatum en gsm-nummer.
Denk er aan dat dit spoedig te betalen, anders krijg je ’t Hengelblad niet meer, ben je niet meer verzekerd tijdens het vissen en kan je niet meer op de Steenberg gaan vissen.
Waar kan je tegenwoordig nog kortbij en veilig je auto achter je neer zetten als je gaat vissen. Dit is op de Steenberg zeker één van de grote pluspunten.
Bovendien kunnen de meeste Belgische leden ook nog eens € 15 terug krijgen van het ziekenfonds als je bij de Maasvissers bent aangesloten. 

Voor inwoners België: terugbetaling lidgeld via ziekenfonds
De Maasvissers zijn een erkende sportvereniging, waardoor je recht hebt op € 15 teruggave van het lidgeld via je ziekenfonds. We hebben al ingevulde formulieren van verschillende ziekenfondsen zoals CM en Ziekenzorg. Betaal je bij de Snoek, vraag dan meteen even zo een formulier (deze zijn daar aanwezig). Betaal je via de bank zet dan even bij de mededeling een vermelding van CM of VZ (=Voorzorg). We sturen je dan meteen een ingevuld formulier mee op, samen met de lidkaart.

Vanaf 1/1/2015 nieuw nummer nummerslot!
Vanaf 1 januari komt er een nieuw nummer op het nummerslot bij de Steenberg.
Afgelopen jaar werd vaak slecht afgesloten. Dit moet beter!

Wetgeving op de Steenberg en Boterakker
In 2013 is een nieuwe wetgeving op de riviervisserij van kracht geworden. 
Er is geen gesloten tijd meer op de Steenberg en op de Boterakker (is voor de gehele plas en is geldt ook voor het vissen op roofvis). Van 16 april t/m 31 mei moeten wel alle vissen onmiddellijk terug gezet worden. 
Verder is er een meeneemverbod op snoek en karper. 
Je mag nog maximaal 5 vissen meenemen, waarvan maximum 3 snoekbaarzen.
Het vissen op witvis mag het hele jaar door.
Je mag vissen van 2u voor dat de zon officieel op komt en 2 u na zonsondergang.
Nachtvissen is verboden.
Tenten zijn verboden, alsook vuurtje stoken.
Iedereen die met een auto binnen is moet ook de lidkaart van de Maasvissers en een geldige vispas bij hebben, anders komen er boetes. 
Het is absoluut verboden om de met de auto op de looppiste te komen (enkel op de plaatsen met verharde klinkers mag je de looppiste oversteken). 
Voor de snoekbaarshengelaars willen we er nog eens op wijzen dat het absoluut verboden is om visafval in het water te dumpen en ook langs de oever! Dit is een nationaal verbod waar zwaar tegen wordt opgetreden! Hier staan zware boetes op (sluikstorten)! 
Verder is er regelmatig controle door mensen van ANB op vispassen en andere wetgeving.
We hebben ook aan de politie gevraagd om regelmatig controle uit te voeren, dit komt de sportieve hengelaars alleen maar ten goede.

Vispas voor Vlaams Gewest (nu al online te bestellen)

Wie gaat vissen op openbaar water in België heeft een vispas nodig (ook op Steenberg en nieuwe visplaatsen Boterakker). In ieder gewest heb je een andere vispas nodig. In het Vlaams gewest kan je die kopen in een postkantoor of je kan die ook online bestellen. Via www.visverlof.be kom je op de site.
Die kan je nu al bestellen. Let op want tussen Kerstmis en Nieuwjaar hebben de mensen die je deze vispas opsturen verlof!
Volgend jaar zal je die vanaf 1 december kunnen bestellen.
Moest je de vispas niet online bestellen, dan kan je die bij een postkantoor kopen vanaf 27 december.
Voor een vispas voor het vissen vanaf de oever betaal je € 13.
Een jeugdvisverlof is gratis tot een leeftijd van 14 jaar.

Opgave kampioenschap Maasvissers 2015
Het clubkampioenschap van de Maasvissers is tot ver buiten de regio bekend. Ieder jaar zijn alle plaatsen maanden op voor de aanvang volzet. Voor 2015 hebben we weer een behoorlijke lijst van nieuwe leden die mee willen doen. In 2015 zullen we zowel op de Steenberg als op de nieuwe visoever onze wedstrijden vissen en hierdoor hebben we meer plaatsen ter beschikking. Anderzijds moeten we er rekening mee houden dat er dit jaar de grinddepots op de achterzijde van de Steenberg opgebaggerd zullen worden en dat we hierdoor misschien dat stuk niet kunnen gebruiken. Heb je ook zin om mee te vissen aan het kampioenschap van de Maasvissers, geef je dan in ieder geval spoedig op.
Het kampioenschap gaat over 5 wedstrijden, waarvan de 4 beste resultaten meetellen.
Nog even vermelden dat we vrije hengelkeuze hebben (vaste hengel, feeder, match…) en dat de wedstrijden gevist worden op volgende zaterdagen: 29 augustus, 5 september, 19 september, 10 oktober en 17 oktober. Aanvangstijden: 9u00. Duur: 5 u vissen.
Het inschrijfgeld voor 2015 is weer vastgesteld op € 40 voor de 5 wedstrijden. Na iedere wedstrijd zal er ook weer gratis iets te eten zijn. Er zal weer een grote prijzenpot zijn in samenwerking met hengelsport De Snoek Ophoven. Bovendien zijn er nog extra prijzen voor de juniors en veteranen. Opgave en betaling moet binnen zijn voor 1 maart!!!. Wie in 2014 mee viste en niet meer wenst deel te nemen in 2015 moet zich ook zeker afmelden, zodat we weten hoeveel nieuwe kandidaten we kunnen aannemen.
Moest het er binnen enkele jaren van gaan komen dat we niet meer op de Steenberg terecht kunnen, dan lopen de nieuwkomers kans dat die dan weer niet meer kunnen mee doen.


Jeugdvissen bij de Maasvissers in 2015
Ook in 2015 zal er ook weer een kampioenschap gevist worden voor de jeugd tussen de 6 en 18 jaar. Opgesplitst in leeftijdscategorieën van 6 t/m 12 jaar en van 13 t/m 18 jaar. 
Wordt je in de loop van 2015 19 jaar, dan mag je nog mee vissen. 
Als jeugdlid mag je dit beslist niet missen, want er zullen ongelooflijk veel prijzen te winnen zijn. 
Het kampioenschap gaat over 4 wedstrijden die gevist worden van 18u00 tot 20u00. 
Deze wedstrijden gaan door op volgende vrijdagen: 10 juli, 24 juli, 7 augustus en 21 augustus. Iedereen die deel neemt zal behoorlijk in de prijzen vallen. De 3 beste resultaten tellen mee voor de kampioenstitel. Ook in iedere wedstrijd zullen weer mooie prijzen te winnen zijn.
Wie mee wil doen betaald € 15 voor de 4 wedstrijden samen. Wie er geen 3 wedstrijden kan mee vissen, kan ook per wedstrijd € 5 betalen en meedingen naar de dagprijzen en in verhouding naar het aantal deelnames ook meedingen naar prijzen in het eindklassement.
Geef je spoedig mogelijk op voor dit kampioenschap, zodat we als vereniging ons kunnen voorbereiden.
Je mag de € 15 samen met het lidgeld betalen. Heb je nog vrienden die willen mee vissen? Zeg het dan meteen door! Dit jaar visten maar liefst meer dan 40 jeugdvissers mee aan onze wedstrijden. In 2015 nog meer??
Jeugdleden die zelfstandig kunnen vissen, mogen ook nog bij de juniors mee vissen die 5 wedstrijden op zaterdag vissen, samen met de seniors. Wel opgeven voor 1 maart!!!


Aanvragen vergunningen voor bepaalde wedstrijden zoals Belgisch Kampioenschap
Voor bepaalde wedstrijden te vissen moet je een vergunning aanvragen. 
Dit moet je via onze vereniging aanvragen. 
Vraag dit meteen aan bij de inschrijving, achteraf is dit een probleem. 
Gelieve te betalen samen met het lidgeld.
Nieuw is dat dit jaar automatisch iedereen een A-kaart krijgt en hier hoef je niets voor bij te betalen!
Let wel op want een A-vergunning kan je maar bij één vereniging hebben.
Heb je bij een andere vereniging een A-kaart dan moet je ons dit doorgeven, want in dat geval krijg je een B-vergunning (is ook gratis bij het lidmaatschap). 

Wie wil deelnemen aan een Belgisch kampioenschap of aan de Beker van Vlaanderen vaste stok of feeder dan heb je wel een A+ vergunning nodig.
Deze kaart kost je zelf € 15 en die moet je betalen samen met het lidgeld.

OPEN WEDSTRIJDEN VAN DE MAASVISSERS 
ZATERDAG 11 APRIL INDIVUEEL 9u00-16u00
ZATERDAG 25 APRIL KOPPEL 9u00-16u00
ZATERDAG 27 JUNI KOPPEL ISM SNOEK 9u00-16u00
ZATERDAG 1 AUGUSTUS INDIVIDUEEL 9u00-16u00
ZATERDAG 3 OKTOBER KOPPEL 9u00-16u00
Deze wedstrijden zijn 6-uurswedstrijden met een uur pauze

Het bestuur van de Maasvissers Geistingen wenst u een prachtig visjaar toe.

zaterdag 29 november 2014

Johan Telen nieuwe voorzitter bij de Maasvissers!

We hebben een nieuwe voorzitter bij de Maasvissers.
De voorbije 4 jaar was Vital Deckers voorzitter en langs deze weg willen we Vital nog eens bedanken voor zijn voorzitterschap.
Onze nieuwe voorzitter is Johan Telen uit Neeroeteren.
Johan (49) is zaakvoerder en is een fervent visser.
Dit jaar behaalde hij een knappe derde plaats in het felbegeerde kampioenschap van de Maasvissers..