zaterdag 17 maart 2018

WIE STEUNT ONZE VISCLUB en SINT-SERVATIUS RAAM?

Beste Leden,

WIE STEUNT ONZE VISCLUB en SINT-SERVATIUS RAAM?

Wij hebben wat hulp nodig!

Zoals jullie waarschijnlijk gehoord hebben, wordt het OLS( Oud Limburgs Schuttersfeest) dit jaar in Kinrooi georganiseerd.

Er is hiervoor veel volk nodig om te helpen.

Vermits wij één van de grootste, zoniet de grootste vereniging van Kinrooi zijn, verwacht men van ons een groot aantal vrijwilligers.
Wij worden er als club ook een beetje beter van, want we krijgen per vrijwilliger per uur een kleine bijdrage van de opbrengst.
Deze opbrengst wordt dan weer geïnvesteerd in het dagdagelijks visplezier op en rond ons visgebied.
Wilt U graag iets terug doen voor onze club dan kan U zich inschrijven om mee te helpen op het OLS.
Wij voorzien 2 dagen waarop wij als club gaan meehelpen, namelijk zondag 1 juli en zaterdag 7 juli 2018.
Graag een mailtje naar maasvissers@gmail.com met de vermelding welke dag(en) en uren je kan meehelpen.
Wij zorgen voor jullie inschrijving bij de gemeente en houden jullie op de hoogte hoe en wat.
U kan zich uiteraard ook individueel inschrijven om te helpen op andere dagen (zie inschrijvingsformulier), geef het ons door en wij zorgen daarvoor.

Laten we er samen een fijn feest van maken, want naast het werken beleven we daar ook veel plezier.
Wij hopen op veel inschrijvingen!

Met sportieve groeten,
Johan Telen,
Voorzitter