zondag 2 maart 2014

Definitieve deelnemerslijst kampioenschap Maasvissers

De laatste jaren zitten alle wedstrijden van de Maasvissers al heel vlug vol. Ook het clubkampioenschap van de Maasvissers is tot ver buiten de regio bekend. Ieder jaar hebben we een wachtlijst van vissers die ook willen deelnemen aan het clubkampioenschap.
Jammer genoeg hebben we niet voldoende visplaatsen ter beschikking om alle kandidaten ook mee te laten vissen. Dit jaar hadden we de limiet gesteld op 58 plaatsen. (we moeten altijd enkele plaatsen reserve houden omdat er door baggerwerkzaamheden altijd wel iets kan voorvallen waardoor enkele plaatsen niet bevisbaar kunnen zijn). 
Het kampioenschap gaat over 5 wedstrijden, waarvan de 4 beste resultaten meetellen. Nog even vermelden dat we vrije hengelkeuze hebben (vaste hengel, feeder, match…) en dat de wedstrijden gevist worden op volgende zaterdagen: 26 april, 10 mei, 6 september, 20 september en 18 oktober. Aanvangstijden: 9u00 (half uur eerder als vorig jaar!). Wedstrijdduur: 5 uur. Alle deelnemers krijgen de informatie en reglementen voor dit kampioenschap persoonlijk toegestuurd. Onder de deelnemers dit jaar ook 2 dames!
Hieronder de lijst van de 58 deelnemers voor 2014:
1
ADAMS MARC
30
MOEDERSCHEIN GIEL
2
AUCKEL PIET
31
NIJSTEN FRANS
3
BEENKENS BERNARD
32
NIJSTEN LEON
4
BLOEMEN WIM
33
PEETERS RENÉ
5
BROEN HENK
34
PETERS PIET
6
BROUWERS LOM
35
PURNOT JAN
7
COONEN HEINZ
36
RENAERS MAURICE
8
CREMERS DYLANO
37
ROELOFS JAN
9
DERICKX THEO
38
ROUSSARD DANNY
10
DIRKX JEAN
39
SOWINSKI PETER
11
DONDERS MATH
40
STEYVERS MARC
12
EMONDS COR
41
STOCKBROEKS THIEU
13
GOFFINGS LEON
42
SUYLEN HARRY
14
HEUTMEKERS BOY
43
TELEN JAAK
15
HONS HEIN
44
TELEN JOHAN
16
HUYSKENS GEERT
45
TELEN NICO
17
JANSSEN GERRIT
46
THIJS BART
18
JESSEN GIEL
47
TILMANNS ED
19
JESSEN JOS
48
TIMMERMANS LOUIS
20
JEURISSEN HENK
49
VAN EYGEN JO
21
KEYBETS GER
50
VAN KEMPEN MAURICE
22
KOEYVOETS BEN
51
VAN OUYTSEL JOS
23
KOOLEN HUBERT
52
VANDEBROEK FRANS
24
KOOLEN MATHIEU
53
VANKERKOM JOHAN
25
KUNNEN THEO
54
VANKERKOM LUDO
26
KURVERS HUB
55
VERLINDEN PAUL 
27
LEMMERLIJN ANNIE
56
VERLINDEN TOM
28
LOFFELD ALEX
57
VEUGELERS LEO
29
MEULENERS JO
58
WERRENS CLEMENTINE